Motion without Notice by Honourable Tjheta Makwa Mofokeng on domestic violence

16 February 2011

Modulasetulo, ke kopa Ntlo e hlokomele ntle le tlhokomediso hore-

Monna wa dilemo tse mashome a mane a metso e supileng o tshwerwe motsaneng East London ka ho bolaya basadi ba hae ba babedi ka ho ba hlaba ka thipa le ho ba otla ka koto.

Ke nka monyetla ona ho tshwela ka mathe ketso eno ya bokwala e kgopo. Re etsa boipiletso ho Lefapha la Tshireletso le Toka ho matlafatsa tshireletso ya bana le basadi haholoholo mahaeng, ba iphumanang e le mahlatsipa a bokgopo bona. Ke a leboha.