Former Presiding Officers and Former ANC Caucus Chief Whips

Presiding Officers since democratic Parliament

Dr FN Ginwala 1994-2004.

Ms B Mbete 2004-2008.

Ms GL Mahlangu- Nkabinde 2008-2009.

Mr MV Sisulu 2009-2014.

Ms B Mbete 2014-2019.

First ANC Caucus Chief Whips

Makhenkesi Stofile: 1994-1997

Max V Sisulu: 1997-1998

Tony Yengeni: 1998-2001

Nosiviwe Mapisa-Nqakula: 2001-2002

Nathi Nhleko: 2002-2004

Mbulelo T Goniwe: 2004-2006

Isaac Dank Mogase: 2007-2008

Nathi Mthethwa 2008-2008

Mnyamezeli Booi: 2008-2009

Mathole Serofo Motshekga: 2009-2013

Phumelele Stone Sizani: 2013-2016

Mphikwa Jackson Mthembu: 2016-2019

Pemmy Majodina: 2019-2024